search

best photos

Ruddy Shelduck

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Огарь | Сарыалақаз

© Askar Isabekov

© Oleg Belyalov

© Vladimir Vorobyov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Ivan Bevza

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Katuncev

© Vladimir Vorobyov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Vladimir Vorobyov

© Vladimir Vorobyov

© Saltore Saparbaev

© Oleg Belyalov

© Alexandr Belyaev

© Oleg Belyalov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Vladimir Vorobyov

© Vladimir Vorobyov

© Aisagali Kadirov

© Dvorianov Vladimir

© Aleksey Timoshenko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Raouf Bairashev

© Gennadiy Dyakin

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Aisagali Kadirov

© Fedor Sarayev

© Fedor Sarayev

© Yevgeny Belousov

© Vassiliy Fedorenko

© Fedor Sarayev

© Oleg Lyakhov

© Vassiliy Fedorenko

© Gennadiy Dyakin

© Vassiliy Fedorenko

© Andrey Vilyayev

© Vassiliy Fedorenko

© Antonina Fokina

© Vassiliy Fedorenko

© Vassiliy Fedorenko

© Ján Svetlík

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Altynbek Janyspayev

© Oleg Belyalov

© Saltore Saparbaev

© Gennadiy Dyakin

supplement

other names

Красная утка, земляная утка.

go to family:

Anatidae

in other projects

Birds of Siberia

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery
Birds of Europaean part of Russia

information gallery
Indian Birds Club

information gallery
Birds of Kyrgyzstan

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Belyaev Alexandr (223)
2. Isabekov Askar (219)
3. Gubin Boris (206)
4. Yasko Anna (156)
5. Dyakin Gennadiy (150)
6. Katuncev Alexandr (128)
7. Andrussenko Konstantin (120)
8. Vorobyov Vladimir (120)
9. Muravskiy Vladimir (115)
10. Malkov Yuriy (109)

more...